Biuro rachunkowe Piaseczno

Oferta

There are no translations available.

 

Nasza oferta obejmuje:

 • Prowadzenie:  
  • ksiąg handlowych
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego
  • ewidencji i rozliczenia VAT
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencji wyposażenia
 • Obsługę kadrową i płacową firm
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, dokumentacji i rozliczeń ZUS, deklaracji PFRON
 • Sporządzanie sprawozdań do GUS , MOŚ, NBP
 • Roczne rozliczenia PIT
 • Pomoc przy rozpoczęciu działalności
 • Pomoc przy  zamknięciu działalności
 • Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności,
 • Optymalizacja kosztów prowadzonej działalności (w tym opłacanych składek ZUS pracodawców)
 • Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS
 • Usługi z zakresu BHP i medycyny pracy
 • Występowanie o zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS
 • Odpisy z KRS i KW
 • Aktualizację dokumentów NIP, REGON, CEIDG-1, KRS
 • Obsługę administracyjną samochodu firmowego - podatek od środków transportu, opłata za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji  spalin

 

 
Banner
Banner